Przypomnijmy sobie, jak się mnoży pisemnie.

Pomnożymy pisemnie 12 • 3.

12 • 3=36